ارتباط با ما

تلفن:9-33953056-021                                   33935505-021

همراه :1020668-0912    تقی زکی زاده

همراه:7631653-0912     امیر زکی زاده

آدرس :تهران-خیابان فردوسی جنوبی –روبه روی خیابان سرهنگ سخائی- نبش کوچه باربد-مجتمع تجاری سیما-طبقه دوم پلاک 65-86